Privacy en cookiebeleid

Privacy vinden wij belangrijk bij Tulipsgreen. Daarom zorgen wij ervoor dat de gegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Via deze privacyverklaring willen wij je ook graag vertellen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Anja Hoorweg (info@tulipsgreen.nl) van Tulipsgreen.

Persoonsgegevens die Tulipsgreen verwerkt

Hieronder vind je de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw betaling te kunnen afhandelen nadat je een product hebt afgenomen bij ons
  • Om jou de producten te kunnen leveren die je hebt afgenomen

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waardoor we de gegevens hebben verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld als je een bestelling hebt gedaan zijn wij wettelijk verplicht je gegevens (NAW, telefoon en/of e-mailadres en betaalgegevens) ten minste voor een duur van 7 jaar te bewaren. 

Delen van persoonsgegeven door Tulipsgreen met derden

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Tulipsgreen, met wie allemaal een verwerkersovereenkomst is afgesloten: MyParcel en Mollie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tulipsgreen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tulipsgreen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@tulipsgreen.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • De apparaten die door medewerkers van ons bedrijf gebruikt worden, zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies met als doel om jou een zo prettig mogelijk ervaring met Tulipsgreen te bezorgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij plaatsen enkele noodzakelijke cookies die zorgen voor een goed functionerende website.

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Tulipsgreen gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt. 

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze website continue te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contact

Anja Hoorweg (info@tulipsgreen.nl) Tulipsgreen v.o.f. Enserweg 28 8307 PM Ens tel.nr. +31 6 188 14 230, Kamer van Koophandelnummer: 75818396 0000

 

Opgesteld door Tulipsgreen v.o.f. d.d. 11 juli 2021 te Ens. Hiermede komen alle voorgaande versie van ons Privacybeleid te vervallen.

Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen
We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten